Magnetyzer wody
Magnetyzer wody

Magnetyzer wody

Kod produktu: MAG
Cena: 155.00 PLN netto
Bez podatku: 155.00 PLN netto
 
   - LUB -   

 

PRZEZNACZENIE

Urządzenia typu MAG przeznaczone są do uzdatniania wody celem zapobiegania tworzeniu się kamienia kotłowego w instalacjach.

 

MONTAŻ

Urządzenia typu MAG montuje się w chronioną instalację przy pomocy typowych kształtek hydraulicznych. Pozycja pracy urządzenia jest obojętna.

W przypadku stosowania wyrobu do zabezpieczenie urządzeń należy dochować warunku bezpośredniej bliskości urządzenia typu MAG i urządzenia chronionego.

 

ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenia typu MAG przeznaczone są do magnetycznej obróbki cieczy, zapobiegającej tworzeniu się tzw. kamienia kotłowego. Stosowanie urządzenia powoduje także rozbijanie już istniejącego kamienia oraz zapobiega wewnętrznej korozji przewodów, spowodowanej przepływem wody miękkiej termicznej i działaniem kwasu węglowego.

Co istotne, proces uzdatniania metodą magnetyczną nie zmienia składu chemicznego obrabianej cieczy, bowiem ma charakter czysto fizyczny. Dzięki temu np. woda nie ulega zmiękczaniu. Odpowiednio uformowane pole magnetyczne powoduje indukcyjne zmiany potencjału zewnętrznych elektronów cząsteczek cieczy oraz elektronów walencyjnych soli tworzących kamień kotłowy. Pod wpływem sił pola magnetycznego zwiększeniu ulega oscylacja elektronów, co uniemożliwia tworzenie się trwałych struktur kamienia kotłowego. Natomiast działanie urządzenia typu MAG na istniejący kamień kotłowy wiąże się z doprowadzeniem jego sieci krystalicznej do tak mocnych drgań, iż przekroczona zostaje granica elastyczności powiązań sieciowych.

W efekcie mikrokrystaliczna struktura kamienia kotłowego zamienia się w mikrokrystaliczny, łatwy do usunięcia szlam.

 

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA pH WODY

W zależności od składu chemicznego wody po jej uzdatnieniu przez urządzenie typu MAG wzrasta nieznacznie wartość współczynnika pH. Dotyczy to zarówno wód alkalicznych jak i kwaśnych. Ponieważ podczas uzdatniania wody znajdujące się w niej sole mineralne nie ulegają likwidacji, w obiegach zamkniętych należy przynajmniej raz na tydzień wymienić około 10% wody a raz na 2 lata wymontować urządzenie z obiegu i przepłukać strumieniem wody pod dużym ciśnieniem w celu usunięcia powstałych osadów.

 

INSTALOWANIE I EKSPLOATACJA URZĄDZENIA TYU MAG

Urządzenie typu MAG należy instalować przed urządzeniem chronionym, lecz w jego bezpośrednim sąsiedztwie np. przed kotłem, bojlerem, pralką lub zmywarką.

Kierunek przepływu cieczy oraz sposób usytuowania urządzenia typu MAG są obojętne.

Wyrób nie wymaga dostarczenia energii z zewnątrz oraz bieżącej obsługi. Wmontowany w instalację pracuje w sposób ciągły pod warunkiem stałego przepływu uzdatnianej cieczy.

Okresowa konserwacja urządzenia ogranicza się do sprawdzania szczelności połączeń oraz stanu zabezpieczenia antykorozyjnego. W odstępach dwu, trzy-letnich można sprawdzić (przez otwór króćca dolotowego i wylotowego)czy wewnątrz urządzenia nie ma nalotu utrudniającego przepływ cieczy. W takim przypadku należy przepłukać urządzenie silnym strumieniem wody Lu 5-procentowych roztworem kwasu solnego.

Drugą z tych operacji wykonuje się poprzez napełnienie urządzenia roztworem do jednej trzeciej objętości i wielokrotne potrząśnięcie. Należy przy tym pamiętać o zaślepieniu obydwu króćców (np. korkami) i pracy w ubraniu ochronnym, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Po przeprowadzeniu tych czynności urządzenie musi być kilkakrotnie przepłukane roztworem sody, a następnie wodą. Nie jest wskazane zbyt częste oczyszczanie urządzenia.

 

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TYPU MAG

Urządzenia typu MAG można stosować do zabezpieczania przed kamieniem kotłowym następujących maszyn i urządzeń:

 

- pralki automatyczne i zmywarki do naczyń,

- kotły wodne,

- rurociągi wodne,

- podgrzewacze i wymienniki,

- sprężarki (głowice) oraz silniki,

- spawarki (układy chłodzenia),

- bojlery i „junkersy”,

- piece gazowe co,

- kolumny łazienkowe,

- kolumny parnikowe,

- urządzenia i sieci wody ciepłej oraz zimnej w domach i zakładach żywienia zbiorowego,

- autoklawy i sprzęt laboratoryjny,

- wszędzie tam, gdzie powstaje kamień kotłowy.

 

 

TYP

Średnica przyłącza

Zalecany przepływ wody [m3/h]

Współczynnik oporu miejscowego

MAG-1

3/8”

0,04-0,50

7,4

MAG-2

½”

0,18-0,80

7,0

MAG-3

¾”

0,30-1,20

6,6

MAG-4

1”

0,45-2,00

6,2

MAG-5

1 ¼”

1,00-5,00

5,4

 

 

Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt w celu ustalenia średnicy przyłącza.

Strona na bazie OpenCart PetroMARKET © 2018 Code: www.resp.com.pl