Rurociągi UPP

Sortuj według:

Firma PetroTechnik jest wiodącym światowym producentem i dostawcą innowacyjnych polietylenowych systemów rurowych typu UPP oraz systemów kontroli szczelności, służących do podziemnego przesyłania płynów łatwopalnych.

Rury UPP Extra, dzięki nieprzenikliwej wykładzinie nylonowej, spełniają - oprócz wewnętrznych wymagań koncernów naftowych - zarówno wymagania brytyjskiego Institute of Petroleum, jak i wymagania amerykańskiej normy UL971 dotyczące niemetalowych systemów rurowych do podziemnego przesyłu paliw.

Charakterystyka rur:
Systemy rurowe UPP są podziemnymi systemami do transportu płynnych paliw i par węglowodorowych, wykonanymi w najnowszej technologii współwytłaczania. Systemy rurowe UPP można stosować zarówno w systemach ssących (podciśnieniowych), tłocznych (ciśnieniowych) oraz w systemach zlewu paliwa, działających pod ciśnieniem atmosferycznym, czyli grawitacyjnych.
 

Konstrukcja rur:
Czarna zewnętrzna warstwa konstrukcyjna rury jest wykonana z niskociśnieniowego polietylenu o dużej gęstości (HDPE), klasy PE80 lub PE100, zezwalającego na stosowanie złączek i kształtek elektrooporowych, dzięki czemu uzyskano nieograniczoną różnorodność konfi guracji rurociągów. Odporny na przedziurawienie polietylen jest również odporny na zagrożenia bakteryjne i na działalność gryzoni.

Warstwa pośrednia jest warstwą wiążącą, która w trwały sposób łączy warstwę polietylenową z warstwą poliamidową.

Wewnętrzna żółta warstwa zaporowa rury jest wykonana ze specjalnego “paliwoszczelnego” nylonu, który charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wchłanianie i przenikanie mieszanek benzynowo-alkoholowych. 

Dzięki małym stratom hydraulicznym wynikającym z gładkich ścian wewnętrznych i małych oporów tarcia, szybkości przesyłania paliw i par w rurociągach UPP Extra są znacznie większe od możliwych do uzyskania w rurociągach stalowych.

Stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki dla rur UPP wynosi 11 w związku z czym są one znamionowo przeznaczone na ciśnienia do 10 bar (150 psi) w temperaturze 20° C. Ponieważ ciśnienie niszczące jest rzędu 40 bar (600 psi), istnieje ogromny margines bezpieczeństwa.

Nie ma żadnych wymagań do układania rurociągów w betonowych kanałach, bądź stosowania jakichkolwiek innych „osłon”, ponieważ instalacja jest strukturalnie odporna na obciążenia od materiałów, którymi jest obsypana i na dynamiczne obciążenia od ruchu drogowego. W ponad 25-letnim okresie użytkowania nie zanotowano żadnych uszkodzeń rur, ani żadnych przecieków transportowanych mediów do gruntu.

Aprobaty:
System UPP uzyskał bardzo dużo zatwierdzeń od władz i agencji ochrony środowiska na całym świecie, prawdopodobnie znacznie więcej od każdego innego podobnego systemu. Cały asortyment produktów systemu UPP jest wytwarzany zgodnie z wymaganiami Brytyjskiej Normy British Standard EN ISO 9001 i podlega niezależnym badaniom pod kątem spełnienia wymagań eksploatacyjnych instytutu Institute of Petroleum (UK) oraz laboratoriów Underwriters Laboratories Inc (US). Ponadto wyroby UPP podlegają ciągłej kontroli zgodnie ze schematem ochrony środowiska ERA FUELSTAR opracowanym przez stronę trzecią - laboratorium ERA oraz instytut Institute of Petroleum and Shell.

Więcej informacji o systemach UPP fi rmy PetroTechnik Ltd znajduje się na stronach www.petrotechnik.com

Rura UPP (VRS)
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
70.00 PLN netto
Bez podatku: 70.00 PLN netto
Rura UPP  z wykładziną wewnętrzną
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Rura osłonowa UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
70.00 PLN netto
Bez podatku: 70.00 PLN netto
Rura dwupłaszczowa UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Mufa zgrzewna UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Mufa zgrzewna rury osłonowej UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
31.00 PLN netto
Bez podatku: 31.00 PLN netto
Kolano 90 stopni UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Kolano zgrzewne 90 stopni
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Kolano 45 stopni UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Kolano zgrzewne 45 stopni UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Łuk 90 stopni UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Łuk 45 stopni UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Łącznik kołnierzowy UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Kołnierz stalowy UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Uszczelka gumowa UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Trójnik UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Trójnik zgrzewny UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Trójnik redukcyjny 90x90x63 mm UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Redukcja UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
31.00 PLN netto
Bez podatku: 31.00 PLN netto
Redukcja zgrzewna UPP
System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych, pr..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Zaślepka UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Złączka zgrzewna gw. męski UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Złączka zgrzewna gw. żeński UPP
  System UPP jest pierwowzorem wszystkich obecnie używanych systemów rurowych z tworzyw sztu..
0.00 PLN netto
Bez podatku: 0.00 PLN netto
Strona na bazie OpenCart PetroMARKET © 2019 Code: www.resp.com.pl